HALA MAGAZYNOWA

HALA MAGAZYNOWA Z PARKINGIEM

Faza: koncepcja, projekt budowlany
Lokalizacja: Sulejówek, ul. Drobiarska
Inwestor: Horus-Energia Sp. z o.o.
Jednostka autorska: Orgin Sp. z o.o.
Projektant: mgr inż. arch. Agata Dąbrowska
Projekt drogowy: mgr inż. Jarosław Parol
Realizacja: 2015

Przedmiot opracowania: projekt budowlany na wykonanie parkingu na 42 stanowiska postojowe i dróg dojazdowych oraz posadowienie tymczasowej, całorocznej, lekkiej hali magazynowej w Sulejówku przy ul. Drobiarskiej.

Budynek na rzucie prostokąta o krańcowych wymiarach ~20x35m, w usytuowaniu podłużnym północ-południe. Wysokość w kalenicy 9 m, wysokość ścian bocznych 5 m. Dach  dwuspadowy symetryczny, o jednakowym kącie połci dachowych 22°, bez okapów. Dwa wjazdy: od strony północnej i wschodniej. Hala namiotowa w formie jednonawowej hali o konstrukcji stalowej- szkieletowej, złożonej z wiązarów dachowych i słupów. Wykończenie elewacji zaprojektowano z płyt warstwowych w okładzinach metalowych z rdzeniem termoizolacyjnym.

Powierzchnia zabudowy: 708,6 m2
Powierzchnia magazynowa: 694 m2
Kubatura brutto: 4952 m3