PAWILON POLSKI EXPO 2017, KAZACHSTAN

ŚWIATOWA WYSTAWA EXPO 2017, ASTANA KAZACHSTAN

Faza: projekt wykonawczy
Lokalizacja: Astana, Kazachstan
Inwestor: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Jednostka autorska: Orgin Sp. z o.o.
Projektant: mgr inż. arch. Agata Dąbrowska
Współpraca: mgr inż. arch. Barbara Baranowska, mgr inż. arch. Magdalena Remiszewska
Przedmiot opracowania: projekt wykonawczy pawilonów Polski na Wystawie Światowej EXPO 2017 w Astanie (Kazachstan), w zakresie architektury, instalacji elektrycznych i sanitarnych dla dwóch reprezentujących nasz kraj ekspozycji (każda o pow. ~400m2) /prace wykonane na podstawie koncepcji ekspozycji opracowanych przez Pattern Recognition oraz Pracownię Robót Sztukatorskich i Konserwacji Zabytków ARKADY/, a także projekt części biurowej z salą konferencyjną dla polskiej delegacji.