PRZEBUDOWA DOMU JEDNORODZINNEGO

PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO

Faza: koncepcja, projekt budowlany
Lokalizacja: Sulejówek
Inwestor: prywatny
Jednostka autorska: Orgin Sp. z o.o.
Projektant: mgr inż. arch. Agata Dąbrowska
Konstrukcja: mgr. inż. Maciej Rozum
Wizualizacje: mgr inż. arch. Dariusz Włodarczyk
Realizacja: 2016-2017

Przedmiot opracowania: koncepcja oraz projekt budowlany nadbudowy, rozbudowy i przebudowy wolno stojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Sulejówku.

Projektowane zmiany: zmiana kąta połaci dachowych na całym budynku, rozbudowa garażu i tarasu nad garażem, tarasu na gruncie, nadbudowa dachu w części budynku nad garażem, zmiana elewacji.

Powierzchnia zabudowy obiektu: 184,64 m2
Powierzchnia użytkowa: 328,98 m2
Kubatura: 1637,12 m3