ZABUDOWA BLIŹNIACZA HIPOLITÓW

DWA BUDYNKI MIESZKALNE JEDNORODZINNE DWULOKALOWE W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ

Faza: koncepcja, projekt budowlany
Lokalizacja: Hipolitów, gmina Halinów
Inwestor: prywatny
Jednostka autorska: Orgin Sp. z o.o.
Projektant: mgr inż. arch. Agata Dąbrowska
Wizualizacje: mgr inż. Artur Woszczak
Przedmiot opracowania: koncepcja architektoniczna, wielobranżowy projekt budowlany
Budynki mieszkalne jednorodzinne dwulokalowe w zabudowie bliźniaczej, z garażami. Powierzchnia użytkowa każdego lokalu: ~140m2.