ZADASZENIE

ZADASZENIE NAD STACJĄ PRÓB KONTENEROWYCH AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH

Faza: koncepcja, projekt budowlany
Lokalizacja: Sulejówek, ul. Drobiarska
Inwestor: Horus-Energia Sp. z o.o.
Jednostka autorska: Orgin Sp. z o.o.
Projektant: mgr inż. arch. Agata Dąbrowska
Konstrukcja: mgr. inż. Tomasz Wróbel
Wizualizacje: mgr inż. arch. Dariusz Włodarczyk
Realizacja: 2015

Przedmiot opracowania: koncepcja oraz projekt budowlany zadaszenia przestrzeni roboczej stanowiska prób kontenerowych agregatów prądotwórczych w Sulejówku przy ul. Drobiarskiej.

Projektowane zadaszenie na rzucie prostokąta (w usytuowaniu równoległym do dłuższego boku istniejącego budynku produkcyjnego), jednospadowe, z blachy trapezowej. W związku ze sposobem użytkowania zadaszonej przestrzeni, zaistniała konieczność zlokalizowania słupów nośnych wyłącznie z jednej strony. Konstrukcja z belek i płatwi stalowych podwieszona na cięgnach stalowych i mocowana do 4 słupów stalowych o przekroju okrągłym, o wysokości 13,85m. Wysokość najwyżej położonej krawędzi projektowanego dachu: 9,98m.

Powierzchnia zabudowy obiektu: 189,60 m2
Powierzchnia użytkowa /przestrzeń manewrowa pod zadaszeniem/: 165,00m2
Powierzchnia połaci dachowej: 189,75 m2