ZMIANA ELEWACJI – DWÓR – PODLASIE

PROJEKT ELEWACJI BUDYNKU W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ SPOSOBU PRZEZNACZENIA ZE SZKOŁY NA BUDYNEK MIESZKALNY

Faza: koncepcja
Lokalizacja: Ołowskie
Inwestor: prywatny
Jednostka autorska: Orgin Sp. z o.o.
Projektant: mgr inż. arch. Agata Dąbrowska
Wizualizacje: mgr inż. Artur Woszczak
Przedmiot opracowania: koncepcja architektoniczna zmiany sposobu użytkowania drewnianego budynku szkoły na dwór z charakterystycznymi detalami z regionu (działka zlokalizowana nad Bugiem, tuż przy granicy z Podlasiem).