ADAPTACJA SPICHLERZA

KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA WSTĘPNA ADAPTACJI SPICHLERZA W GÓRKACH WIELKICH

Faza: koncepcja, warunki ochrony p.poż.
Lokalizacja: Górki Wielkie, ul. Stary Dwór
Inwestor: Fundacja im. Zofii Kossak
Jednostka autorska: Orgin Sp. z o.o.
Projektant: mgr inż. arch. Agata Dąbrowska
Wizualizacje: mgr inż. arch. Dariusz Włodarczyk
Przedmiot opracowania: koncepcja architektoniczna adaptacji spichlerza z XVIII w. na obiekt wielofunkcyjny do celów działalności Fundacji im. Zofii Kossak: dwie sale widowiskowe, pokoje gościnne, mała gastronomia; opracowanie warunków p.poż dla zmiany funkcji budynku
Powierzchnia użytkowa: ~780 m2
Powierzchnia zabudowy: ~480 m2
Powierzchnia wewnętrzna: ~1 640 m2
Kubatura: ~5 490 m3