ZADASZENIE DWORU KOSSAKÓW

WSTĘPNA KONCEPCJA ZADASZENIA DWORU KOSSAKÓW W GÓRKACH WIELKICH

Faza: koncepcja
Lokalizacja: Górki Wielkie, ul. Stary Dwór
Inwestor: Fundacja im. Zofii Kossak
Jednostka autorska: Orgin Sp. z o.o.
Projektant: mgr inż. arch. Agata Dąbrowska
Wizualizacje: mgr inż. arch. Dariusz Włodarczyk
Przedmiot opracowania: wstępna koncepcja architektoniczna zadaszenia ruin murów późnobarokowego dworu Kossaków z XVIII w. dla celów działalności Fundacji im. Zofii Kossak w okresie całorocznym; próba rekompozycji, czyli odtworzenia dawnej kompozycji z nowych elementów (szkło, aluminium, drewno klejone).
Powierzchnia dachu: ~720 m2