CENTRUM BIUROWO-HANDLOWE J.W. PARK

BUDYNEK MAGAZYNOWY Z CZĘŚCIĄ BIUROWO-SOCJALNO-HANDLOWĄ

Faza: koncepcja, projekt budowlany
Lokalizacja: Sulejówek
Inwestor: J.W. Apartments
Jednostka autorska: Orgin Sp. z o.o.
Projektant: mgr inż. arch. Agata Dąbrowska
Konstrukcja: mgr. inż. Tomasz Wróbel
Wizualizacje: mgr inż. arch. Dariusz Włodarczyk
Realizacja: 2016-2017
Przedmiot opracowania: koncepcja i wielobranżowy projekt budowlany budynku magazynowego z częścią biurowo-socjalno-handlową w Sulejówku.

Program użytkowy obiektu składa się z dwóch części: części biurowo-socjalno-handlowej oraz części magazynowej. Funkcja biurowo-socjalno-handlowa zaprojektowana została w trzykondygnacyjnej północnej części budynku, z dojazdami i dojściami bezpośrednio od ulicy.
Magazyny wysokiego składowania zlokalizowane zostały w południowej, jednokondygnacyjnej części projektowanego obiektu.
Obiekt na rzucie zbliżonym do wydłużonego prostokąta, ze ściętym pod kątem 32° narożnikiem po stronie północno-zachodniej, o wymiarach maksymalnych ~31m x 133m. Budynek jednokondygnacyjny w części magazynowej przekryty dachem dwuspadowym 12° i trzykondygnacyjny w części biurowo-socjalno-handlowej przekrytej dachem płaskim 5°, jednakowy poziom kalenicy.
Elewacje zaprojektowano jako płaszczyzny o czytelnym rytmie, ściany w kolorze szarym (oraz ciemnoszarym w poziomie parteru części biurowo-socjalno-handlowej) z prostym podziałem okien. Rozrzeźbienie elewacji pionowymi pasami elewacyjnymi w kolorze białym (zaprojektowanymi w przestrzeni pomiędzy pionami okien) oraz poziomym pasem w kolorze białym między linią górną okien parteru i linią dolną okien piętra.

Powierzchnia użytkowa: 5 366,45 m2
Powierzchnia zabudowy: 997,32 m2
Kubatura: 42 176,97 m3