ELEKTROWNIA KONTENEROWA

OBUDOWA ELEKTROWNI KONTENEROWEJ

Faza: koncepcja
Lokalizacja: centrum danych
Inwestor: Horus-Energia Sp. z o.o. / Wärtsilä
Jednostka autorska: Orgin Sp. z o.o.
Projektant: mgr inż. arch. Agata Dąbrowska
Wizualizacje: mgr inż. Artur Woszczak
Przedmiot opracowania: koncepcja

Zlecenie polegało na opracowaniu efektownej obudowy projektowanej przez Horus-Energia Sp. z o.o. dla fińskiej firmy Wärtsilä zabudowy zespołu prądotwórczego, złożonej z 12 kontenerów 40 i 20 stopowych. Wysokość komina ~17,5m, wymiary zewnętrzne wraz z obudową 21,1×11,8m. Elektrownia kontenerowa planowana na terenie centrum danych.
Our response to the request to design an attractive housing for Wärtsilä 34SG generators modular container enclosure developed by Horus-Energia Sp. o.o., consisting of 12 40ft and 20ft containers. The height of the chimney ~17,5m, external dimensions with the housing 21,1×11,8m. Power plant planned for supporting the data center.