PRZYCHODNIA NZOZ "CENTRUM"

ROZBUDOWA, NADBUDOWA, PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO I BUDYNKU GOSPODARCZEGO WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKÓW NA PRZYCHODNIĘ

Faza: koncepcja, projekt budowlany
Lokalizacja: Sulejówek
Inwestor: NZOZ „Centrum”
Jednostka autorska: Orgin Sp. z o.o.
Projektant: mgr inż. arch. Agata Dąbrowska
Wizualizacje: mgr inż. arch. Artur Woszczak
Przedmiot opracowania: koncepcja i wielobranżowy projekt budowlany budynku, który pełnił będzie funkcję przychodni podstawowej opieki zdrowotnej wraz z towarzyszącymi gabinetami specjalistycznymi i zapleczem socjalnym dla pracowników. Prace obejmowały połączenie istniejącego budynku przychodni z istniejącym budynkiem na działce sąsiedniej poprzez zaprojektowanie łącznika, rejestracją pacjentów oraz opracowanie technologii przychodni. W nowej części zaplanowano gabinety specjalistyczne: ginekologiczny, alergologiczny, laryngologiczny, endokrynologiczny, neurologiczny, diabetologiczny, a także internistyczny.
Powierzchnia użytkowa: ~500m2