DOM JEDNORODZINNY SULEJÓWEK

BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY

Faza: koncepcja, projekt budowlany
Lokalizacja: Sulejówek
Inwestor: prywatny
Jednostka autorska: Orgin Sp. z o.o.
Projektant: mgr inż. arch. Agata Dąbrowska
Konstrukcja: mgr. inż. Maciej Rozum
Wizualizacje: mgr inż. arch. Dariusz Włodarczyk
Realizacja: 2016-2017

Przedmiot opracowania: koncepcja oraz projekt budowlany budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego z garażem w Sulejówku.

Bryła budynku składająca się z dwóch części: dwukondygnacyjnej części mieszkalnej na rzucie zbliżonym do prostokąta kryta dachem dwuspadowym o kącie nachylenia połaci dachowych 25° z kalenicą w usytuowaniu równoległym do ulicy oraz z parterowej części garażu przekrytego stropodachem.

Powierzchnia zabudowy obiektu: 104,97 m2
Powierzchnia użytkowa: 132,31 m2
Kubatura: 617,03 m3