STACJA ZASILANIA ALTERNATYWNEGO – ŚWIDNICA

BUDYNEK STACJI ZASILANIA ALTERNATYWNEGO ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ DLA ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO W ŚWIDNICY

Faza: koncepcja, projekt budowlany oraz projekt wykonawczy (wielobranżowe)
Lokalizacja: Świdnica
Inwestor: międzynarodowy koncern kosmetyczny
Jednostka autorska: Orgin Sp. z o.o.
Projektant: mgr inż. arch. Agata Dąbrowska
Współpraca: mgr inż. arch. Barbara Baranowska, mgr inż. arch. Magdalena Remiszewska
Wizualizacje: mgr inż. arch. Dariusz Włodarczyk

Przedmiot opracowania: koncepcja, projekt budowlany i projekt wykonawczy (wielobranżowe) dla inwestycji polegającej na budowie budynku stacji zasilania alternatywnego energią elektryczną wraz z niezbędna infrastrukturą na terenie zakładu produkcyjnego międzynarodowego koncernu kosmetycznego w Świdnicy.
Planowane przedsięwzięcie, polega na budowie rezerwowego źródła zasilania zakładu produkcyjnego w energię elektryczna, w oparciu o źródła konwencjonalne (gaz ziemny i olej napędowy) o mocy ~ 6 MW.
W związku z planowaną budową budynku zaprojektowane zostały także niezbędne instalacje wewnętrzne i zewnętrzne: instalacja gazu zasilająca generatory prądu, zewnętrzna instalacja elektryczna NN i SN, doprowadzenie wody do instalacji tryskaczowej z pompowni zbiorników pożarowych na terenie inwestycji, instalacja kanalizacji sanitarnej, instalacja kanalizacji deszczowej oraz zbiornik podziemny na olej napędowy o pojemności 30 000l (do zasilania generatorów prądu), a także zatoka postojowa dla cystern.

Powierzchnia użytkowa: ~413m2