LAKIERNIA WIELKOGABARYTOWA

STANOWISKO REGENERACJI POWŁOK MALARSKICH

Faza: koncepcja, projekt budowlany
Lokalizacja: Sulejówek
Inwestor: Horus-Energia Sp. z o.o.
Jednostka autorska: Orgin Sp. z o.o.
Projektant: mgr inż. arch. Agata Dąbrowska
Konstrukcja: mgr. inż. Elżbieta Pytel
Realizacja: 2016-2017

Przedmiot opracowania: koncepcja, raport oddziaływania na środowisko oraz projekt budowlany rozbudowy istniejącego budynku produkcyjnego związanej z przeniesieniem i modernizacją stanowiska regeneracji powłok malarskich (z podręcznym magazynkiem farb i maszynownią) w Sulejówku.

Rozbudowa istniejącego budynku produkcyjnego ze względu na maksymalne gabaryty elementów poddawanych procesowi regeneracji powłok malarskich (kontenerowa zabudowa agregatów prądotwórczych) oraz modernizacja instalacji mająca na celu zmniejszenie do minimum skutków funkcjonowania stanowiska.
Projektowana rozbudowa na rzucie zbliżonym do prostokąta o krańcowych wymiarach 9,10×15,54m,
dłuższym bokiem w usytuowaniu równoległym do dłuższego boku istniejącego budynku produkcyjnego, po stronie zachodniej. Część projektowana przykryta dachem jednospadowym stanowiącym kontynuację formy/połaci dachu budynku istniejącego.
Wykończenie elewacji projektowanej części budynku z płyt warstwowych w układzie poziomym, nawiązujące do elewacji istniejącego budynku.

Powierzchnia zabudowy po rozbudowie: 1374,21 m2
Kubatura po rozbudowie: 10 075,40 m3