PRZEBUDOWA KAMIENICY RYNEK W CIECHANOWCU

Faza: koncepcja
Lokalizacja: rynek, CIECHANOWIEC
Inwestor: prywatny
Jednostka autorska: Orgin Sp. z o.o.
Projektant: mgr inż. arch. Agata Dąbrowska
Wizualizacje: mgr inż. Artur Woszczak
Przedmiot opracowania: koncepcja architektoniczna przebudowy zniszczonego obiektu (wtórny) na nowy, z zachowaniem gabarytów, dostosowany do charakteru otaczającej rynek zabudowy. Rejon objęty strefą ochrony konserwatorskiej układu przestrzennego Starego Miasta w Ciechanowcu – istniejącego od czasów średniowiecza na planie wrzeciona centrum. Przygotowano dwa warianty kolorystyczne elewacji.