ZMIANA ELEWACJI BUDYNKU BIUROWEGO WOLA

PROJEKT KOLORYSTYKI ELEWACJI BUDYNKU BIUROWEGO WARSZAWA – WOLA

Faza: koncepcja, projekt budowlany
Lokalizacja: WARSZAWA WOLA
Inwestor: innogy sp. z o.o.
Jednostka autorska: Orgin Sp. z o.o.
Projektant: mgr inż. arch. Agata Dąbrowska
Współpraca: inż. arch. Marta Rybka, mgr inż. Sandra Laszkowska
Wizualizacje: mgr inż. Artur Woszczak
Przedmiot opracowania: koncepcja architektoniczna kolorystyki elewacji oraz projekt budowlany remontu elewacji.
Na zdjęciach jesiennych budynek po remoncie elewacji.