SIEDLISKO KAZIMIERZÓW

KONCEPCJA REWITALIZACJI SIEDLISKA WE WSI KAZIMIERZÓW NA CELE TERAPEUTYCZNE, EDUKACYJNE I WYPOCZYNKOWE

Faza: koncepcja
Lokalizacja: Kazimierzów, gm. Wierzbno
Inwestor: prywatny
Jednostka autorska: Orgin Sp. z o.o.
Projektant: mgr inż. arch. Agata Dąbrowska
Wizualizacje: mgr inż. arch. Dariusz Włodarczyk
Projekt zieleni: mgr inż. arch. kraj. Aleksandra Cybulska
Przedmiot opracowania: koncepcja rewitalizacji siedliska we wsi Kazimierzów, na cele terapeutyczne, edukacyjne i wypoczynkowe, obejmująca adaptację dwóch budynków gospodarczych na funkcję rekreacji indywidualnej /przystosowane dla osób niepełnosprawnych/ oraz zagospodarowanie terenu i projekt zieleni, a także projekt elewacji istniejącego budynku mieszkalnego.