STUDENT DORMITORY

MODULAR STUDENT DORMITORY – KONKURS RYTERNA MODUL, LITWA

Faza: koncepcja
Lokalizacja: Litwa
Inwestor: Ryterna Modul
Jednostka autorska: Orgin Sp. z o.o.
Projektant: mgr inż. arch. Agata Dąbrowska, mgr inż. arch. Dariusz Włodarczyk
Wizualizacje: mgr inż. arch. Dariusz Włodarczyk

Przedmiot opracowania: koncepcja architektoniczna akademika /przeznaczonego dla 100 studentów/ z elementów modularnych na międzynarodowy konkurs.